PROGRAM PENSIJILAN TAHFIZ ULUL ALBAB

Program Ulul Albab ini diadakan berlandaskan nilai teras Universiti Malaysia Pahang yang pertama iaitu hubungan yang kuat dengan Yang Maha Pencipta dengan matlamat memberikan pendidikan seimbang dunia dan ukhrawi kepada mahasiswa/mahasiswi UMP.


Matlamat utama pelaksanaan program ini adalah untuk melahirkan golongan profesional, teknokrat dan usahawan hafiz dan memiliki pelbagai kemahiran ilmu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Pusat Islam dan Pembangunan Insan telah menjalankan Projek Perintis Engineer Huffaz dan telah mengambil seramai 15 orang mahasiswa sebagai perintis bagi program ini.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

ulul albab