KHIDMAT NASIHAT / KAUNSELING

Pusat Islam & Pembangunan Insan(PIMPIN) turut menyediakan platform kepada seluruh warga UMP sama ada staf mahupun pelajar untuk mendapatkan khidmat perunding dalam aspek berikut:

  • Khidmat Nasihat Permasalah Agama
  • Perunding Perubatan Islam

Setiap perkhidmatan yang ditawarkan adalah berdasarkan temujanji dan tertakluk kepada kekosongan. Untuk keterangan lanjut boleh berhubung dengan:

  • UMP Pekan 09-424 5734 atau 09-424 5735
  • UMP Gambang 09-549 2609 atau 09-549 2645.