Jaminan Penganjuran Program

Jaminan Penganjuran Program

Menjalankan program Praktikal Ibadah kepada staf dan pelajar  UMP sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.
Respon 24 Jam

Respon 24 Jam

Memberi maklum balas kepada semua soalan berkaitan kemusykilan agama dalam satu (1) hari bekerja
Penyelesaian Aduan 7 Hari Bekerja

Penyelesaian Aduan
7 Hari Bekerja

Menyelesaikan aduan pengguna dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja tidak termasuk kerja yang melibatkan pihak ketiga