Selamat Datang Ke Portal Rasmi Pusat Islam & Pembangunan Insan UMP

Pusat Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN), UMP telah diwujudkan pada 28 Februari 2007 yang sebelumnya dikenali sebagai Unit Hal Ehwal Islam. Perubahan dari unit kepada pusat bertujuan untuk meluaskan lagi skop kerja bahagian seiring dengan penubuhan UMP yang dahulunya dikenali dengan KUKTEM. Ia bertanggungjawab menjalankan program pembangunan insan di kalangan warga UMP selaras dengan matlamat melahirkan modal insan yang seimbang dari sudut mental, fizikal, emosi dan rohani. Aktiviti yang dilaksanakan adalah berbentuk latihan, bengkel, seminar, kursus, ceramah dan sebagainya yang menjurus kepada pemantapan kefahaman Islam serta nilai-nilai murni universal dan penghayatannya di dalam kehidupan seharian.

Misi Kami

Mempromosi Islam & Mengisi Program Kerohanian Bagi Membentuk Insan Rabbani.

Perancangan Masa Hadapan

Melahirkan Warga Universiti Yang Bertaqwa.

Fakta & Angka

Kami memberi tumpuan kepada pengajaran, latihan & praktis berteraskan bakat & kemahiran sebagai persediaan mendepani cabaran massa.
0
PESERTA
0
STAF
0
UNIT

Sejarah & Garis Masa

2000

Unit Hal Ehwal Islam

2000

28 Feb 2007

Penjenamaan semula unit kepada Pusat Islam & Pembangunan Insan

2017

Kolaborasi Nasional

2017

Image