GEN-Y KEPIMPINAN BLUE OCEANOleh : Encik
Fairuz Aliff Noorhisam Iskandar
Apakah yang dimaksudkan dengan Blue Ocean Strategy? Blue Ocen Strategy merupakan satu alat (tool, metode) yang digunakan untuk membina pasaran baru. Ketika pasaran sesebuah organisasi itu menghadapi masalah. Tool ini di cipta oleh dua orang iaitu W.Chan Kim dan Renee Mauborgne yang merupakan 2 professor dari Harvard Business School. Blue ocean strategy akan bergabung dengan Red Ocen strategy didalam menegani permaslahan yang dihadapi. Red Ocen merupak persaingan kita didalam pasaran. Red ocen merupakan kopentesi head to head dengan pesaing kita. Paling senang contohnya adalah antara dua buah pasaraya aitu pasaraya Tesco dan juga Maidin, kedua-duanya akan menawarkan harga terrendah kepada para pelanggan mereka. Ini yang dinamakan Red Ocean Strategy. Dimana pesaing antara satu sama lain akan cuba menjatuhkan pesaing yang lagi satu dengan strategy yang sama. Sedangakan Blue ocen strategy merupakan pasaran yang diciptakan ketika pasaran tidak mempuyai pesaing ataupun pesaing yang paling minimum didalam industri masing masing.  Lihat Draf dibawah:

 

BLUE OCEAN STRATEGY VS RED OCEAN STRATEGY

 Blue Ocean Strategy

Mencipta Pasaran Baru

 

Mewujudkan ruang pasaran baru tanpa bertanding

 

Menjadikan persaingan tidak releven

 

Mewujudkan teknik baru dan permintaan baru

 

Memecahkan pengimbangan nilai kos

 

Menyelaraskan keseluruhan system aktiviti firma ‘s dalam mengejar perbezaan dan kos yang rendah.

 

Red Ocean Strategy

Berdepan dengan Pesaing

 

Bersaing dalam pasaran yang sedia ada

 

Bertanding untuk menang mengeksploitasi permintaan yang sedia ada

 

Membuat nilai kos keseimbangan

Menyelaraskan

 

keseluruhan system aktiviti firma dengan pilihan strategic

 

perbezaan atau kos rendah

 
Contoh Organisasi Yang Menggunakan Blue Ocean Strategy
Air Asia
 
 
       Ada beberapa syarikat gergasi di Malaysia yang menerapakan Blue Ocean strategy didalam pasaran mereka, antaranya adalah Air asia. Air asia yang menerapkan low cost provider untuk setiap penerbanganya,Ianya telah banyak menarik para pengguna kapal terbang. Apakah yang di perhatikan daripada pangasas Air asia ? kebanyakan penumpang tidak memerlukan makanan didalam penerbangan melainkan di minta. Kos makan dapat dikurangkan untuk keuntungan pengguna dan menjadi kelebihan kepada Air asia itu sendiri. Pemilihan tempat duduk juga telah di perhatikan bahawa, penumpang tidak mengambil kira sangat. Begitu juga proses pembelian tiket yang banyak prosesnya. Penumpang hanya ingin sampai ke destinasi dengan cepat dan mudah. Kebanyakan sistem pernerbangan lain menawarkan kemewahan di setiap pernerbangan mereka dan menjadikan tiket kapal terbang manjadi mahal. Air asia telah keluar dari kopong tersebut, Air asia telah menawarkan harga yang paling murah, jauh lebih murah sehingga 50% dari harga pesaing Air asia. Ketepatan waktu, pembelian tiket secara online yang begitu mudah dan exfition telah menarik pelanggan mengunakan Air Asia. Sebenarnya untuk tambang murah Air  asia tidak mempunyai pesaing sama sekali dan ianya memasuki fasa Blue Ocean strategy. Lebih bermakna Air asia telah keluar daripada persaingan Head to Head.

                  Apakah faktor yang menjadikan Air asia berjaya? Faktor utama yang di ketengahkan oleh Air asia adalah Faktor Value yang di terapkan oleh Air asia. Ianya bukan sekadar Value tetapi, value yang menjadikan Air asia unggul dan kompetitif didalam pasaran penerbangan.  Nilai Value yang di terapkan adalah Value Innovation.
 
 
 
Prinsip Blue Ocean strategi
Dibawah ini menunjukan prinsip Blue Ocean Strategy yang memacu kepada kejayaan bagi merangka dan melaksanakan strategi dan juga risikonya:

                                                                  

PRINSIP PERUMUSAN

PRINSIP PENILAIAN

FAKTOR RISIKO MELEMAHKAN PRINSIP

Membina semula sempadan pasaran

Mengatasi halangan utama Organisasi

Risiko Carian

Fokus dalam “Big Picture”bukan bilangan

Membina Perlaksanaan itu ke dalam strategi

Risiko Perancangan

Mencapai luar permintaan yang sedia ada

Risiko Skala

Dapatkan urutan strategi yang betul

Risiko Model Perniagaan

Risiko organisasi

Risiko Penguirusan