AYAT-AYAT SYUKUR SELEPAS MELAKUKAN IBADAH DALAM AL QURANOleh : Ustaz Md Abdu bin Sahak
 
Dalam Al-Quran kata "syukur" dengan berbagai bentuknya sebanyak enam puluh empat kali seperti yang disebut dalam Buku Maqayis Al- Lughah karangan  Ahmad Ibnu Faris. Namun terdapat 4 ayat yang menyatakan syukur selepas melakukan ibadah.
 
  1. Ibadah Puasa :
 
Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang  maksud :
“Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, Kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur”.

2. Solat Jumaat :

Firman Allah Taala dalam surah Al-Jumu’ah ayat 10 yang  maksud :
“Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat)”.
 
3. Ibadah Haji :

Firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 200 yang bermaksud :
“Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat Haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah (dengan membesarkanNya) sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut (memuji-muji) datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan) di dunia". (orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia) dan tidak ada baginya sedikitpun kebaikan di akhirat.
 
4. Solat :
 
 Firman Allah Taala dalam surah Al Hajj ayat 41 yang bermaksud :
Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.
 
Rujukan :
1. http://keajaiban-syukur.blogspot.my/2013/03/pengertian-syukur.html#.VswQkPl97Dc