UMP TERUSKAN TRADISI PENGAJIAN TALAQI KITABUMP Pekan, 1 Disember 2016  - Pusat Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN), Universiti Malaysia Pahang (UMP)telah berjaya menganjurkan Program Daurah Kitab siri 2, pada 1 Disember 2016 yang lalu.Program Daurah kitab siri 2 ini menampilkan panel penceramah iaitu Pengetua Maahad Tahfiz Ribath al-Mustafa, Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab yang membahaskan dari kitab “At-Taghrirot As-Sadidah” (Fiqh Ibadah).Menurut Pengarah Program Daurah Kitab, Ustaz Shahrul Nizam Md Ahir, Program ini adalah salah satu siri untuk menghidupkan tradisi berhimpun bersama ulama’ bagi tujuan talaqqi kitab-kitab mu’tabarah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan memahami konsep fiqh ibadah dalam mengesakan Allah , tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan.

Objektif utama program adalah untuk menarik minat pelajar dan staf UMP untuk mengenali system talaqqi pengajian para ulama terdahulu walaupun kurangnya kemudahan dalam pengajian tetapi memperolehi keberkatan yang dapat dirasai manfaatnya sehingga generasi hari ini.Program sehari ini melibatkan penyertaan seramai 90 peserta yang terdiri dari pelajar, staf ump dan agensi kerajaan sekitar daerah pekan.