Objektif

Objektif PIMPIN

  • Memberikan kefahaman Islam yang mendalam kepada warga UMP.
  • Membimbing dan mendidik warga UMP ke arah menghayati nilai-nilai teras UMP.
  • Menanamkan nilai-nilai murni yang universal berasaskan ajaran al-Quran dan as-Sunnah.
  • Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada warga UMP dan masyarakat sekeliling dari sudut pembinaan sahsiah.
  • Menjelaskan kepada non-muslim tentang kebaikan dan keistimewaan Islam.