Fungsi

Fungsi Utama Pusat Islam & Pembangunan Insan
  • Dakwah & Bimbingan Islam.
  • Khidmat Ibadah & Kebajikan.
  • Penerapan Nilai Teras.
  • Pembangunan Insan.

Fungsi Utama Unit

1. Unit Pengurusan Masjid

  • Dakwah & Bimbingan Islam.
  • Khidmat Ibadah & Kebajikan.

 2. Unit Pembangunan Insan

  • Penerapan Nilai Teras.
  • Pembangunan Insan.