VISI & MISI

VISION

MELAHIRKAN WARGA UNIVERSITI YANG BERTAQWA

MISION

MEMPROMOSI ISLAM & MENGISI PROGRAM KEROHANIAN BAGI MEMBENTUK INSAN RABBANI