PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Pusat Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN)

Universiti Malaysia Pahang

Kami komited dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai  pusat rujukan agama yang menawarkan khidmat nasihat dan latihan serta menguruskan masjid secara efisyen, cekap, ikhlas dan profesional di Universiti Malaysia Pahang.

 

  • Memastikan sebarang kemusykilan agama yang diajukan oleh staf dan pelajar dijawab secara 'on-line' atau lisan atau telefon selewat-lewatnya dalam tempoh 24 jam.
  • Memastikan solat berjamaah lima waktu didirikan tidak melebihi lima belas (15) minit selepas azan.
  • Memastikan setiap aduan berkaitan pengurusan masjid diambil tindakan dalam tempoh masa tiga (3) hari berkerja.
  • Menjalankan program Tazkirah atau Ceramah peringkat Universiti dan Pusat Tanggungjawab sekurang-kurangnya dua (2) kali sebulan.
  • Menjalankan program Praktikal Ibadah kepada staf dan pelajar  UMP sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.