DOA PARA MALAIKAT

Posted in Laman Ilmu

DOA PARA MALAIKAT

 

Antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat :

 

        I.            Orang yang tidur dalam keadaan bersuci.

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ‘Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci".

(Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/37)

 

      II.            . Orang yang sedang duduk menunggu waktu solat.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang diantara kalian yang duduk menunggu solat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah ia’"

(Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Muslim no. 469)

    III.            Orang - orang yang berada di shaf barisan depan di dalam solat berjamaah.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada (orang - orang) yang berada pada shaf - shaf terdepan"

(Imam Abu Dawud (dan Ibnu Khuzaimah) dari Barra’ bin ‘Azib ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud I/130)

 

    IV.            Orang - orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah

(tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf).

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bershalawat kepada orang - orang yang menyambung shaf - shaf"

(Para Imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/272)

 

      V.            Para malaikat mengucapkan ‘Amin’ ketika seorang Imam selesai membaca Al Fatihah.

Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang Imam membaca ‘ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalinn’, maka ucapkanlah oleh kalian ‘aamiin’, karena barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu"

(Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 782)

 

    VI.            Orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat.

Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat akan selalu berselawat kepada salah satu diantara kalian selama ia ada di dalam tempat solat dimana ia melakukan solat, selama ia belum batal wudhunya, (para malaikat) berkata, ‘Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia"

(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al Musnad no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini)

 

  VII.            Orang - orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjamaah.

Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat solat subuh lalu para malaikat ( yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga subuh) naik (ke langit), dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat asar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga solat asar) naik (ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal, lalu Allah bertanya kepada mereka, ‘Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?’, mereka menjawab, ‘Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan solat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan solat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat"

(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Al Musnad no. 9140, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir)

 

 1. VIII.            Orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan.

Rasulullah SAW bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata ‘aamiin dan engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan’"

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda’ ra., Shahih Muslim no. 2733)

 

    IX.            Orang - orang yang berinfak.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu hari pun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya, salah satu diantara keduanya berkata, ‘Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak’. Dan lainnya berkata, ‘Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit’"

(Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 1442 dan Shahih Muslim no. 1010)

 

      X.            Orang yang sedang makan sahur.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang - orang yang sedang makan sahur"

(Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath Thabrani, meriwayaatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhiib wat Tarhiib I/519)

 

    XI.            Orang yang sedang menjenguk orang sakit.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya di waktu siang hingga senja  dan di waktu malam hingga shubuh"

(Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib ra., Al Musnad no. 754, Syaikh Ahmad Syakir berkomentar, "Sanadnya shahih")

 

  XII.            Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.

Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain"

(Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily ra., dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab Shahih At Tirmidzi II/343)
KEPENTINGAN MASJID MEMPERKASA LEGASI UMMAH

Posted in Laman Ilmu

1.0         Pengenalan

Masjid merupakan rumah ibadah bagi umat Islam dalam mengerjakan solat dan majlis keagamaan serta pusat aktiviti sosial umat Islam. Masjid adalah sebuah institusi ibadah yang sepatutnya berkembang sejajar dengan arus perkembangan zaman dan memainkan peranan di dalam kehidupan masyarakat Islam sebagai sebuah institusi membina kemajuan ummah. Mengimarahkan masjid pula adalah tugas yang berkait rapat dengan konsep kejadian manusia untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Justeru itu, setiap individu Muslim seharusnya menunjukkan iltizam supaya memastikan pengurusan masjid berfungsi sebagai pusat ibadah dan pembangunan ummah. Selain itu, pentadbiran dan pengurusan masjid perlulah dikemaskini terutamanya mekanisme yang bercirikan profesionalisme dalam segenap sistem pengurusan dan pentadbiran masjid. Ini adalah kerana pembangunan dan kecemerlangan ummah bermula dari sejauhmana berkesannya penggerak dalam melaksana pengurusan masjid.
 
2.0      Latar Belakang

Seperti yang kita fahami bahawa sejak zaman Rasulullah SAW, masjid bukan terhad tempat ibadah semata-mata tetapi merupakan pusat kegiatan dakwah Islam yang luas. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah dari kota Makkah ke Kota Madinah, baginda singgah di suatu tempat yang dikenali sebagai Quba’. Disinilah Rasulullah SAW membangunkan sebuah Masjid yang diberi nama Masjid Quba’ iaitu Masjid terawal yang telah dibina pada zaman Rasulullah SAW dan begitu juga ketika sampai di Madinah, Rasulullah membangunkan Masjid Nabawi. Ini semua menunjukkan bahawa Masjid mempunyai kedudukan yang tinggi bagi umat Islam.
Di zaman Rasulullah SAW Masjid menjadi tempat untuk meningkatkan iman para sahabatnya. Dalam masa yang sama, Masjid juga digunakan sebagai tempat pembelajaran dan pengajian Islam. Allah SWT berfirman dalam al-Quran :

 
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا الله َ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
 
Maksudnya :
“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”                                                                              
                                                                                                                       (Surah al-Taubah : 18)
 
Memakmurkan masjid mempunyai kesan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualiti hidup masyarakat dan negara. Oleh kerana itu setiap Muslim harus berperanan dalam memakmurkan masjid sebagaimana firman Allah di atas. Konsep terawal masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun begitu, dari masa ke semasa ia berubah kepada banyak fungsi dan peranan dalam menerangkan apakah fungsi sebenar sesebuah masjid dalam Islam serta umat Islam di seluruh dunia. Di Malaysia, sejarah kewujudan masjid juga dapat dilihat sebagai sebuah tempat penting di Zaman Kesultanan Melayu Melaka di mana masjid dan juga surau memainkan peranan sebagai pusat pembelajaran dan juga penyebaran agama Islam. Tambahan lagi, pengertian sebenar masjid serta fungsi masjid memainkan peranan yang penting di sesebuah kawasan bagi menjalankan ibadah dan juga pengabdian sebagai seorang hamba terhadap penciptaNya.
Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah bagi umat Islam, maka kita perlu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dengan menjadikan Masjid sebagai tempat penyebaran ilmu dan tempat untuk mengeratkan hubungan silaturrahim sesama insan. Dari Masjidlah Rasulullah SAW membina masyarakat baru Madinah. Ahli Suffah adalah antara golongan yang terbit dari kesedaran fungsi masjid. Mereka banyak mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah ketika itu. Peluang yang mereka gunakan dengan tinggal di bahagian penjuru masjid, dijadikan sebagai kesempatan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli Suffah yang banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat yang lain. Tradisi menjadikan Masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para Ulama’ dalam mengembangkan risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.
 
Di era moden pada masa kini, kita mempunyai peranan yang cukup besar untuk memakmurkan Masjid. Memakmurkan Masjid mempunyai dua pengertian iaitu Hissi dan Maknawi. Hissi bererti membangun Masjid secara fizikal, membersihkannya, melengkapi dalam pelbagai sudut. Sedangkan memakmurkan Masjid secara maknawi adalah mengimarahkan Masjid dengan solat berjemaah, membaca al-Quran, iktikaf, dan ibadah yang lain serta lebih-lebih lagi menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan intelektual masyarakat. Disamping itu, kita harus mempromosikan Masjid sebagai wadah penyatuan umat Islam serta menghidupkan kembali peranan Masjid dengan segala macam aktiviti keagamaan dan sebagainya yang masa telah terbukti membawa umat Islam ke puncak peradaban teragung pada suatu ketika.
 
3.0         Cabaran Terhadap Sasaran Dakwah Masa Kini

Dunia di ambang abad ke-21 ini kian hari kian mendedahkan bermacam – macam isu yang tidak terjangkau dek akal fikiran generasi Y kala ini di mana berlakunya berbagai gejala negative dalam masyarakat kerana sukar untuk hidup disebabkan oleh kegawatan ekonomi. Ada juga yang membunuh diri kerana perginya manusia pujaan, murtad kerana mengikut kekasih dan menukar nama kepada nama – nama  yang bukan Islam. Disamping itu tidak kurang pula yang melakukan zina secara terang-terangan, meminum arak dan sebagainya.
Kuasa – kuasa besar dunia pula tidak henti–henti mengancam dan memberi amaran kepada sebahagian Negara Islam agar tunduk kepadanya dengan menyombong diri sebagai AKULAH PENGUASA DUNIA atau AKULAH TUHAN dengan sikap semacam mengongkong umat Islam dan juga terhadap mereka yang masih kuat hubungannya dengan Allah. Dalam masa yang sama fahaman sekular semakin meresap ke dalam hati sebahagian umat Islam yang hampir putus hubungannya dengan Allah.

Pengembang-pengembang Kristian dan lain-lain agama turut mengganggu suasana dengan penyebaran risalah dan kitab-kitab suci secara percuma. Manakala kemasukan pendatang asing juga menjadi isu besar mempengaruhi corak budaya masyarakat. Mereka bukan sahaja datang untuk mencari pekerjaan tetapi juga membawa unsur–unsur negatif dan bahan–bahan yang meracuni budaya dan pemikiran umat Islam.
Dr. Abd. Rahman Abd. Khaliq dalam bukunya, Ilhad pernah menulis bahawa sesungguhnya belia-belia Islam kita hari ini telah terikut-ikut dengan ajakan kekufuran yang palsu, ilhad zindiq. Keadaan ini telah merobohkan kita daripada status sesuatu umat yang memerintah kepada umat yang diperintah yakni umat yang dicengkam dan umat yang boleh dipergunakan.
Maka, terbinanya Masjid di Negara kita kini mudah-mudahan sedikit sebanyak menjadi platform menarik minat golongan-golongan muda terutamanya untuk kembali kepada Allah membina pemikiran strategik.
 
4.0      Matlamat Dan Peranan Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah kaum muslimin yang mempunyai peranan tertentu untuk kemajuan peradaban umat Islam. Sejarah telah membuktikan multi fungsi masjid berabad lamanya bermula dari zaman Rasulullah SAW. Menelusuri sirah, kita dapat melihat bahawa Nabi Muhammad SAW bukan sahaja menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, malah juga sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran Negara Islam Madinah. Masjid Nabawi menjadi nadi pergerakan Islam, penggerak aktiviti masyarakat, malah tempat rakyat menuntut hak dan keadilan. Masjid Nabawi juga turut berperanan sebagai pusat kebajikan, gedung ilmu serta pusat hubungan dengan Allah dan manusia sesama manusia. Dengan fungsi-fungsi tersebut, terbukti Rasulullah SAW telah berjaya menggambarkan kesempurnaan dan keindahan Islam sebagai al-Deen (cara hidup) melalui fungsi-fungsi komprehensif yang dijana oleh institusi Masjid. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa masjid bukan sahaja tempat untuk melakukan solat, bahkan mempunyai peranan yang lebih luas atau boleh dibiaskan sebagai suatu tempat untuk  menyebarkan dakwah dari segenap aspek dan sudut kerohanian kepada masyarakat.

Firman Allah SWT :

” Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khuwatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”
( Surah al-Nisa’ : 9 )

Perkembangan remaja masjid dan masyarakat setempat mampu menjadi sebagi penerus cita-cita dan perjuangan Islam dan sekaligus sebagai mendidik umat. Sudah tentu keberadaan kita saat ini adalah bergantung kepada kemampuan kita dalam meningkatkan pembinaan dan perkembangan daya insani dan potensi dalam rangka mempersiapkan harapan untuk masa depan umat. Berdasarkan firman Allah di atas, Allah telah mempertegas tanggungjawab kita dalam usaha mempersiap dan meningkatkan peranan masyarakat khususnya remaja yang dididik melalui institusi masjid sebagai latihan kepimpinan umat yang lahir dari pendidikan dan ilmu yang mantap dan keberkesanan dakwah yang berkesan.
Di antara matlamat yang digariskan untuk tujuan ini adalah :
 • Menjelaskan kepada umat Islam bahawa mempraktikkan Agama Allah adalah penting dalam kehidupan seharian agar tidak terpesong dari ajaran Islam yang sebenarnya.
 • Mendedahkan akan bahayanya ideologi barat  ini jika ianya tidak dibendung dari peringkat awal.
 • Memberi penjelasan tentang peranan masjid yang sebenar iaitu sebagai medium pencetus ummah dalam menyebarkan dakwah Islamiyah.
 • Menyedarkan umat Islam bahawa tanggungjawab mereka sangat besar dalam menangani masalah ini kerana mereka adalah pendakwah secara tidak langsung.
 • Menarik minat golongan muda untuk sentiasa berjemaah dan dekat dengan masjid.
 
5.0         Aktiviti Masjid UMP Dalam Memperkasa Agenda Dakwah
 
Secara tuntasnya, Masjid UMP bukan sahaja dilihat sebagai tempat beribadat dan membaca al-Quran tetapi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam aspek pendidikan, kemasyarakatan, kebajikan serta untuk kepentingan dan pertemuan bagi orang Islam. Masjid ini juga berperanan sebagai sumber pertumbuhan tunas-tunas Islam selanjutnya memantapkan lagi fungsi tradisi masjid sebagai pusat dakwah, pembangunan ilmu dan sains Islam. Namun, bagaimanakah fungsi masjid ini dapat digarapkan secara sempurna agar seluruh generasi muslim mendapat kemanfaatannya. Atas inisiatif itu, Masjid UMP mengambil peranan melaksanakan program-program dakwah seperti :-
 
 • Program pengisian rohani berbentuk tazkirah, kuliah dan ceramah perdana
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Program Belia
 • Program Pengukuhan Sahsiah dan Organisasi
 • Kursus Asas Hal Ehwal Islam
 • Program Kemasyarakatan
 
6.0         Kesimpulan

Merujuk kepada peranan dan matlamat yang telah dijelaskan, peranan Masjid dalam pengembangan dakwah terhadap masyarakay Islam diharap dapat menarik ramai lagi umat untuk mengimarahkan masjid sebagai platform penyatuan ummah dan ekonomi umat Islam.


Manusia Sebagai Khalifah

Posted in Laman Ilmu

 
Khalifah adalah satu keistimewaan besar yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak kepada  malaikat, jauh sekali untuk diberikan kepada jin. Daripada itu dapat diyakini bukan setiap hamba itu layak dan berhak menjadi hamba Allah. Seterusnya juga bukan setiap manusia yang pada hakikatnya hamba itu dengan sendirinya adalah khalifah. Walaupun hakikatnya manusia itu hamba dan khalifah Allah, namun dari segi konsep dan perlaksanaannya adalah tidak. Oleh kerana itu, manusia yang layak dan berhak menjadi khalifah itu adalah manusia yang melaksanakan konsep kehambaan diri kepada Allah dan melaksanakan konsep penyerahan diri kepada Allah. Firman Allah S.W.T. :
 
 
Maksudnya :

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku.

( Surah al-zariyat : 56
 
Dalam ayat di atas, Allah secara jelas menerangkan tujuan penciptaan jin dan manusia, iaitu untuk menyembah-Nya. Tidak boleh dipersoalkan lagi. Mengikut Ibn Abas r.a., tidak diciptakan mereka (jin dan manusia) itu, kecuali untuk tunduk (patuh) beribadah kepada Allah secara sukarela atau terpaksa.Dalam tafsir Ibn Katsir juga menerangkan sedemikian dan ditambah, manusia disuruh beribadah kepada-Nya dan bukan kerana Aku (Allah yang Maha Tinggi) memerlukan mereka (manusia).
“Sesungguhnya Tuhan menjadikan ibadah sebagai hikmah kepada kejadian manusia tetapi ibadah itu bukan bermakna memisahkan manusia dari bekerja atau menyisih diri dari hal-hal keduniaan, yang tidak sesuai dengan risalah Tuhan yang menghendaki manusia memakmurkan muka bumi dan menyebarkan hukum-hukum Tuhan serta peraturannya selaras dengan kehendak syariat, bahkan manusia itu sendiri bertanggungjawab mempelajari hukum Allah, sebelum mempelajari sesuatu yang lain.”
 
 
Demikian juga manusia hendaklah memahami bahawa Allah tidak meredhai hamba-Nya yang bersikap menjauhi kemewahan keduniaan dengan mengurung diri mereka di dalam rumah-rumah ibadat dan masjid semata-mata untuk tujuan beribadat dan bermunajat di mana-mana sahaja ; di kebun, di tempat-tempat perniagaan, dalam masyarakat atau di mana sahaja kerana semua munajat itu dapat di dengar oleh Allah dan dengan cara itu juga manusia boleh mendekatkan diri dengan Allah S.W.T.

Hubungan manusia dengan Allah adalah berasaskan satu perjanjian atau kesanggupan yang azali. Manusia telah mengakui ketuhanan Allah serta menyatakan kesanggupan untuk mengabdikan diri semata-mata kepadaNya. Perjanjian ini dibuat semasa manusia itu masih berada di alam roh lagi. Hal ini diceritakan oleh Al-Quran sebagaimana Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".
 
Hidup ini indah seandainya diserikan dengan ibadah-ibadah yang menghasilkan pahala demi mendapatkan keredhaan Allah. Pahala di situ membawa maksud balasan atau ganjaran dari Tuhan kerana berbuat baik dan akan dinilaikan di akhirat nanti. Orang yang berbuat kebajikan dan menunaikan perintah Allah serta meninggalkan larangan-Nya akan diberi pahala oleh Allah. Tempat mereka menikmati kebahagiaan di syurga hasil amalan soleh yang dilakukan.'IFFAH : MENJAGA KEHORMATAN DIRI & JIWA

Posted in Laman Ilmu

1.0         Definisi
 
‘Iffah dari sudut bahasa : Menahan diri dari sesuatu perbuatan.
 
Dari sudut istilah ialah menahan diri dari sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah S.W.T.
 
Dengan demikian menunjukkan bahawa seorang yang mempunyai keperibadian ‘iffah adalah orang yang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung ke arah perkara tersebut dan menginginkannya. Firman Allah S.W.T :
 
 “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian ('iffah diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya.''
 
( Surah al-Nur : 33)
 
2.0         Galakan dan Kebaikan Bersifat 'Iffah

Rasulullah S.A.W menganjurkan manusia untuk menjaga kehormatan dirinya agar manusia berakhlak dengan akhlak 'iffah maka mereka akan bahagia dengannya.
 
 • Rasulullah saw bersabda : "Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan dibawah"
 • Seseorang yang mencari kayu lalu memikulnya diatas punggungnya lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain diberi atau tidak.
 • Rasulullah saw bersabda : "Bukanlah kaya itu banyaknya harta benda tetapi kaya itu ialah dapat menguasai diri dari hawa nafsu."
 • Barang siapa yang meminta-minta tidak karana miskin maka dia seolah-olah memakan bara api.
 • Hendaklah kamu bersifat qonaah, karena qonaah itu harta yang tidak pernah habis.
 • Ada beberapa orang ansar meminta kepada rasulullah , maka mereka diberi oleh Rasulullah, lalu mereka memberi lagi dan mereka diberi lagi sehingga habislah apa yang ada ditangan Rasulullah lalu beliau berkata : apa yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan terhadapmu dan barang siapa memelihara dari meminta-minta maka dia akan dipelihara oleh allah dan barang siapa yang mencukupkan yang ada padanya dia akan dicukupi oleh Allah dan siapa yang berusaha agar bersabar maka Allah akan menjadikannya sabar, dan tidak ada suatu kurniaan bagi seseorang lebih baik serta lebih luas daripada sabar.
 • Sesungguhnya Allah menyukai orang yang membersihkan diri dan minta bantuan orang lain.
 • Sesungguhnya Allah menyukai orang yang pemalu, yang murah hati lagi 'afif dan allah membenci orang yang kotor kata-katanya dan memaksa jika meminta.
 • Seorang arab datang kepada nabi dan berkata :”Wahai Rasulullah berilah aku nasihat yang ringkas. Beliau berkata : bila kamu shalat maka shalatlah seperti shalatnya orang yang akan meninggalkan (Makkah) dan janganlah kamu membicarakan sesuatu yang pada esoknya kamu akan meminta maaf karana pembicaraan itu dan berputus asalah kamu (jangan mengharap) apa yang ada di tangan orang lain.”